duminică, 5 martie 2017

Braun Volker

Braun Volker, *1939, ném. (NDR) lyrik a dramatik, autor veršů proti amer. agresi ve Vietnamu Kriegs-Er-klárung (Vypovězeni války), polit, angažovaného svazku lyriky Wir und nicht sie (My a ne oni), hry Die Kipper. zabývající se problémem seberealizace v sociál, společnosti.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu