miercuri, 8 martie 2017

Březost

březost, gravidita, graviditas - stav, kdy se v děloze samice vyvíjí jeden nebo více plodů. B. začíná opbzenim vajíčka v pohlavních orgánech samice a konči porodem plodu. Délka b. je druhově specifická, obecně platí: čím je větši velikost druhu, tím je doba b. delší. V.t. tabulka Délka březosti u některých savců.

DobŠiná

DobŠiná, m. ve Východosl. kr., okr. Rožůava, ve SI. radohoří, 4368 obyv. Prům. těžební (azbest), výr. azbestových vláken, prům. stroj. (Kovovzdu-chotech. zařízení), dřevařský, pap., družstevní výr. zimní obuvi, elektrárna. Východisko do Dobšinské radové jaskyně.

marți, 7 martie 2017

Andressová

Andressová [endres-] Vrsula. *1936, amer. film. herečka (Casanova, Hvězda jihu. Muž z Hongkongu). Andrewartha [endrúrse] Herbert Geor-ge, *1907, austr. zoolog a ekolog. Studuje problémy populační ekol., di-apauzy a otázky fyziol. hmyzu. Andrews [endrúz] Harry, *1911, angl. div. (Hamlet) a film. herec (Ve službách papeže).

Břežková Jana

Břežková Jana, *1943, č. herečka; členka Činoherního klubu v Praze od 1967. Role ve filmech: Černá dynastie. Začít znovu.

Bodová svářečka

bodová svářečka, bodovací svářecí stroj — odporová svářečka k bodovému svařování. Vodou chlazené elektrody dosedají tlakem v mistě sváru, bodový zdroj, fyz, b. z. záření (např. světelného), zdroj záření o malých rozměrech ve srovnání se vzdáleností přijímače, takže je lze při (např. foto-metrických) výpočtech zanedbat. Rovnoměrný (izotropní) b. z. vyzařuje do všech směrů stejně.

Calla

Calla [kala, lat. < řec.] viz Zante-deschia.

Divertikl

divertikl [dy-ty-, lat.], lék. diverticu-lum — vychlípenina, např. d. jícnu, vychlípenina stěny jícnu, divertimento [dy-ty-, it.], hud. instrumentální skladba svitového typu s volným počtem vět (Haydn, Mozart), diverze [dy-, lat.], záškodnictví - nepřátelská podvratná činnost zaměřená na rozvrácení obranyschopnosti a polit. systému státu.