marți, 7 martie 2017

Andressová

Andressová [endres-] Vrsula. *1936, amer. film. herečka (Casanova, Hvězda jihu. Muž z Hongkongu). Andrewartha [endrúrse] Herbert Geor-ge, *1907, austr. zoolog a ekolog. Studuje problémy populační ekol., di-apauzy a otázky fyziol. hmyzu. Andrews [endrúz] Harry, *1911, angl. div. (Hamlet) a film. herec (Ve službách papeže).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu